Nowenna do Bożej Opatrzności.

Wstęp

Jam Jest Bóg Ojciec, Pierwsza Osoba Trójcy Świętej. Oto postanowiłem podać dzisiaj poprzez Żywy Płomień kolejny ratunek, kolejne Źródło Bożych Łask oraz ratunku, dla,tego biednego świata. Chcę, pragnę, abyście prosili Bożą Opatrzność, zwłaszcza o duchową opiekę, jak również i o tę materialną. Obiecuję proszącym pomnożenie licznych Bożych Łask:

1. Obiecuję, każdemu kto będzie miał we czci i poważaniu Świętą Bożą Opatrzność pomnożenie wszelkich Bożych łask o tysiąc razy.
2. Obiecuję, czcicielom łaskę, że chociaż ktoś odmówi jeden raz tę Nowennę w całości, nie zazna ognia piekielnego.
3. Obiecuję czcicielom, łaskę pomnożenia Bożej Opieki w sferze ducha, przed nadmiernymi atakami i pokusami diabła, a zwłaszcza tymi ciężkimi.
4. Obiecuję specjalną opiekę nad grzesznikami, za których modlić się będą o ich nawrócenie.
5. Obiecuję spełnianie próśb ze sfery ducha na tyle, na ile to nie będzie działać na szkodę jakiejkolwiek osoby, która prosi o daną Łaskę Bożą.
6. Obiecuję stałą opiekę materialną tym osobom, które modlić się będą o opiekę Bożej Opatrzności dla siebie, ale o wiele więcej otrzymają Łask Bożych ci, co będą się modlić i wstawiać za inne osoby.
7. Obiecuję, czcicielom łaskę zrozumienia Woli i Drogi Bożej jaka jest wobec nich, a także wobec ich bliskich i znajomych w intencji których modlić się będą.
8. Obiecuję wzrost cnót i Życia Bożego u tych, którzy będą się modlili słowami tej nowenny.
9. Obiecuję wzrost i pomnożenie Łaski Bożej w duszach ludzi modlących się tymi modlitwami.
10. Obiecuję nawrócenie się szczególnie zatwardziałych grzeszników
11. Obiecuję uwalnianie systematyczne od wpływów i prześladowań demonicznych ludzi opętanych i owładniętych.
12. Obiecuję modlącym się tymi modlitwami specjalnej Łaski Bożej tzw. "Łaski Niespodzianki".

Oto jest dwanaście obietnic dane tym, którzy będą czcicielami Bożej Opatrzności. Nie lękajcie się prosić i modlić.

Sposób odmawiania nowenny jest następujący:

1. Najpierw odmawia się modlitwę wstępną
2. Następnie modlitwę na każdy dzień nowenny
3. Po tym odmawia się Litanię do Bożej Opatrzności
4. Po niej odmawia się jeden dziesiątek różańca
5. Po niej odmawia się Koronkę do Bożej Opatrzności
6. Na zakończenie każdego dnia nowenny, odmawia się modlitwę, na zakończenie nowenny do Bożej Opatrzności

Litanię i Koronkę można odmawiać oddzielnie od całości. Za odmawianie samej Litanii i Koronki do Bożej Opatrzności, obiecuję specjalną opiekę Bożej Opatrzności i Łaskę poznania Woli Bożej dla osoby, która to odmawia. Pamiętajcie także o tym, że każda wasza prośba jest naczyniem, które musicie napełnić modlitwą, pokutą, wynagrodzeniem i ofiarą.

Drugim sposobem odmawiania nowenny oprócz tradycyjnego, (czyli przez dziewięć kolejnych dni,) jest sposób wielkiej nowenny. I tak na przykład w całym styczniu odmawia się codziennie pierwszy dzień nowenny, w lutym odmawia się co dzień drugi dzień nowenny itd.
Sposób ten da pomnożenie Bożych Łask o 10 000 razy. Wielką nowennę zalecam do odmawiania w szczególności w kościołach zwłaszcza, gdy prosić będziecie o szczególnie ważną społecznie Bożą Łaskę. Bądźcie wytrwali i stanowczy przy odmawianiu tej nowenny. Demon będzie wymyślał wam tysiące pokus, a wszystko tylko po to, aby odwieść was od tej modlitwy. Nie dajcie się jemu.

Modlitwa wstępna

Bądź uwielbiona Boża Opatrzności we wszelkiej opiece jaką rozciągasz nad całą ludzkością. Dzięki serdeczne składamy za wszelkie przejawy Twojej Świętej Opieki nad nami, nad naszymi rodzinami i tymi za których prosimy. Oddal od nas modlących się złe duchy, aby nie przeszkadzały nam w naszych modlitwach. Spraw o Wieczny Panie, abym mógł (mogła) w spokoju odprawić tę nowennę. Zechciej wysłuchać próśb jakie zanoszę do Ciebie. (tu wymień prośby.) Spraw o Wieczny Boże, abym zawsze i z ochotą wypełniał Wolę Bożą i to do końca. Spraw, abym zrozumiał to, czego Ty pragniesz ode mnie i wykonywał to z ochotą i z miłością. Oddal ode mnie wszelką demoniczną moc i trwogę. Niechaj nie mają do mnie dostępu. Spraw, abym nie cierpiał nędzy z powodu wrogiego działania demona. Umocnij mnie na tyle w siłach ducha i ciała, abym mógł w pełni wykonać to czego pragnie ode mnie (nas) Boża Opatrzność. Amen

Akt uwielbienia Boga Ojca

Bądź uwielbiony Ojcze Przedwieczny, Stwórco Nieba i ziemi i całego wszechświata.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen

Bądź uwielbiony Ojcze Przedwieczny w Twojej Mądrości i Twojej Potędze.
Chwała Ojcu...

Bądź uwielbiony Ojcze Przedwieczny w Twojej Miłości, Twojej Dobroci i wielkim Miłosierdziu.
Chwała Ojcu...

Bądź uwielbiony Ojcze Przedwieczny w Twoich Aniołach i Twoich Świętych.
Chwała Ojcu ...

Bądź uwielbiony Ojcze Przedwieczny we wszystkich istotach żywych , które stworzyłeś.
Chwała Ojcu...

Bądź uwielbiony Ojcze Przedwieczny we wszystkich dziełach Rąk Twoich.
Chwała Ojcu...

Dziękujemy Ci Ojcze Przedwieczny za Twoją Miłość i Miłosierdzie.
Chwała Ojcu...

Dziękujemy Ci Ojcze Przedwieczny że przez Ofiarę Syna Twojego Jezusa i Jego Przenajświętszą Krew wykupiłeś nas z niewoli grzechu.
Chwała Ojcu...

Dziękujemy Ci Ojcze Przedwieczny za to że dałeś nam Maryję jako Matkę - Współodkupicielkę i
Pośredniczkę wszystkich Łask.
Chwała Ojcu...

Dziękujemy Ci Ojcze Przedwieczny za to, że przez Chrzest i Łaskę Ducha Świętego włączyłeś nas do Królestwa Twojego jako dzieci Boże.
Chwała Ojcu...

Dopomóż nam dobry i miłosierny Ojcze, abyśmy zawsze byli Tobie wierni i wdzięczni za Twoją Miłość, abyśmy zawsze pełnili Twoja Wolę, przez Jezusa Chrystusa Syna Twojego i Jego Matkę Maryję, Współodkupicielkę i Pośredniczkę Wszystkich Łask. Amen.
Ojcze Przedwieczny Stwórco wszelkiego dobra, niech Cię wielbi wszechświat cały, cała ziemia i każde stworzenie. Pragniemy aby w Kościele Św. ustanowione było specjalne święto ku Twojej czci i ku Twojej chwale, w pierwszą niedzielę sierpnia, jeżeli w dzień powszedni,chciałbym aby to był zawsze siódmy dzień tego miesiąca , są to słowa Ojca Przedwiecznego wszystkich Narodów, jednoznacznie potwierdzające potrzebę ustanowienia w/w święta ku Jego czci. Amen.

Ojcze nasz...Zdrowaś ...Chwała Ojcu...

Akt miłości ku czci Boga Ojca
(mów Mu ciągle,że Go kochasz)

Ojciec Niebieski powiedział: Kto Mi te akty ofiarowuje, kto w dodatku czyni wszystko, by je rozpowszechniać, będzie Mi w szczególny sposób dzieckiem a Ja mu będę kochającym Ojcem. Jakże tęsknię za tym, żeby i o Mnie możliwie często i serdecznie myślano. Duch święty jest mało czczony. Ale Mnie czci się jeszcze mniej. Nabożeństwo do Mnie wynagradzam w całkiem wybitny sposób. Ofiarujcież Mi często akty miłości, które tak radują Moje Serce.

Ojcze, kocham Cię serdecznie, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię czule, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię delikatnie, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię jak Twoje dziecko, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię żarliwie, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię płomiennie, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię niewypowiedzianie, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię bezgranicznie,ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię nade wszystko,ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię bez miary,ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię niewymownie,ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię ponad miarę,ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię bez końca,ratuj dusze!
Ojcze, wysławiam Cię,kocham Cię,dziękuję Ci,ratuj dusze!
Ojcze, chciałbym Cie kochać,jak Cie kochają wszyscy Aniołowie i Święci,ratuj dusze!
Ojcze, chciałbym Cię kochać,jak kochał Cię na ziemi Święty Józef i jak Cię teraz kocha w Niebie, ratuj dusze!
Ojcze, chciałbym Cie kochać jak kochała Cię na ziemi Maryja i jak Cię teraz kocha w Niebie, ratuj dusze!
Ojcze, chciałbym Cie kochać jak Cię kocha Twój Syn i Duch Święty, ratuj dusze!

Módlmy się:

Ojcze, przez Niepokalane serce Maryi, dla ratowania tych wszystkich dusz, które są w niebezpieczeństwie wiecznego potępienia, ofiaruję Ci ostatnie krople Krwi, które Twój Boski Syn, ostatkiem sił Swej Miłości wylał, i ofiaruję Ci Je nieskończoną ilość razy. Amen Niech nas błogosławi Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen Ze Swoim Ukochanym Dziecięciem,niech nas błogosławi Dziewica Maryja. Amen

Modlitwy na każdy dzień nowenny

1 dzień nowenny

W pierwszym dniu nowenny proszę Świętą Bożą Opatrzność o pomoc i opiekę Bożą, nad całym Kościołem Świętym.Wszechmogący Wieczny Panie, zechciej rozciągnąć płaszcz Bożej Opieki i ochrony nad całym Kościołem Świętym. Niechaj Mocą Bożą odpędzone zostaną wszelkie złowrogie siły piekielne, które wdzierają się na siłę do wnętrza Kościoła Bożego. Rozciągnij płaszcz Bożej Opieki, nad wszystkimi członkami Żywego Kościoła, aby demon nikogo nie zdołał zwieść. Niechaj wolna wola każdego członka Kościoła Świętego, zawsze skłania się do realizacji Bożej Woli i wypełnia Ją. Amen.


Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

2 dzień nowenny

W drugim dniu nowenny proszę Świętą Bożą Opatrzność, o pomoc i opiekę Bożą nad obecnym Papieżem (wymień jakim). Wszechmocny Stwórco, zechciej zapewnić niezbędną opiekę i ochronę obecnemu Papieżowi, następcy Św. Piotra Apostoła. Daj Jemu niezbędną moc i siłę ducha, aby pewną, mocną ręką prowadził Kościół Święty, i miał siłę sprzeciwiać się wszystkim, którzy dążą do destrukcyjnego działania, realizujących mistrzowski plan zniszczenia Kościoła Świętego od wewnątrz. Spraw o Trójco Święta, aby zawsze dobrze odczytywał i wypełniał Drogę i Wolę Bożą. Niechaj nigdy nie zabraknie Mu sił i środków do wypełniania Drogi i Woli Bożej. Spraw, aby Twoja Święta Opatrzność stale czuwała nad Nim i pomogła osiągnąć jak najwyższe poziomy osobistej świętości. Amen.


Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …

3 dzień nowenny

W trzecim dniu nowenny proszę Świętą Bożą Opatrzność o pomoc i opiekę Bożą nad wszystkimi Biskupami całego Kościoła Świętego. O wielka przemożna Boża Opatrzności, zechciej udzielić niezbędnej opieki i obrony wszystkim Biskupom całego Kościoła Świętego. Spraw o Panie w swojej Świętej Łaskawości i Hojności, aby nigdy nie zabrakło wsparcia modlitewnego tym sługom Kościoła Świętego. Zechciej udzielić na tyle sił i mocy i Ducha Bożego, aby zawsze i z ochotą pełnili Wolę Boga, a nie swoją. Spraw o Wieczny Panie, aby demon nigdy nie miał do nich dostępu. Niech żaden demon nic nie wciela w życie lokalnego Kościoła Świętego, który został powierzony pieczy i nadzorowi tychże Biskupów. Niechaj zawsze i z ochotą pełnią Wolę Bożą. Zechciej o Wieczny Panie zapewnić im godne warunki materialne, aby nie zaprzątały ich troski o swój byt materialny. Daj im także, odpowiednie światło Ducha Świętego, aby nigdy nie obnosili się życiem ponad stan. Spraw o Najpokorniejszy z Pokornych, aby i oni uzyskali niezbędną łaskę pokory, aby fakt bycia Biskupem nie wbijał ich w pychę, ale aby zawsze pamiętali, że mają służyć i dbać o dobro i czystość wiary. Uwolnij ich, od wszelkich wpływów demonów i spraw, aby byli siłą duchową Kościoła, a nie jego kulą u nogi. Amen.


Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …

4 dzień nowenny

W czwartym dniu nowenny proszę Świętą Bożą Opatrzność o pomoc i opiekę Bożą nad wszystkimi Kapłanami całego Kościoła Świętego. O Najwyższy i Wieczny Panie, zechciej rozciągnąć swój płaszcz Bożej Opieki, nad wszystkimi Kapłanami całego Kościoła Świętego. Niech nigdy nie zabraknie im dostatecznego wsparcia duchowego, modlitewnego. Zechciej o wieczny Panie pomnożyć ich siły i Łaski Boże, aby zawsze i z ochotą oraz miłością mogli służyć wszelką pomocą i aby zawsze znaleźli możliwość udzielenia pomocy tym, którzy o tę pomoc poproszą. O Święta Boża Opatrzności zechciej na tyle obudzić serca wiernych, aby oni sami zawsze zadbali o potrzeby materialne swoich Kapłanów. Odpędź wszelkie demony od Kapłanów i spraw, aby nigdy nikim nie gardzili, ani nie wynosili się nad nikogo. Udziel im niezbędnej łaski pokory i miłości, aby zawsze dostrzegali tego, komu potrzebna jest pomoc, i aby mogli zawsze taką pomoc zorganizować. O dawco wszelkich Bożych Łask, zechciej obdarować ich niezbędną pokorą i wyrozumiałością. Niech żaden z nich nigdy nie wbije się w pychę i aby zawsze pamiętali, że mają służyć i dbać o zdrowy przekaz wiary, oraz pobudzać tę wiarę w powierzonych sobie duszach. Uwolnij ich od zbędnego demonicznego balastu, aby byli duchową siłą Kościoła Świętego, a nie jego balastem. Amen.

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …

5 dzień nowenny

W piątym dniu nowenny proszę Świętą Bożą Opatrzność o pomoc i opiekę Bożą nad całym ludem wiernym, całego Kościoła Świętego. Jedyny Boże, zechciej rozciągnąć Płaszcz Bożej Opieki, nad wszystkimi członkami Świętej Matki Kościoła. Niech nigdy nikomu nie zabraknie siły do walki ze swoim własnym ego i ze swoimi słabościami. Zechciej o Panie zadbać o niezbędne środki materialne, aby nikt nigdy nie utracił wiary z powody skrajnego ubóstwa. Daj mądrość i pokorę tym co mają więcej środków do życia niż inni, aby ci potrafili podzielić się ze swojego z bardziej potrzebującymi. Oddal agresywne i zwykłe ataki demona od wszystkich w Kościele. Daj nam taki rozwój osobistej świętości życia, aby zły duch nigdy nie znalazł w nas najmniejszego punktu zaczepienia. Spraw, aby nikomu nie zaszkodził w dojściu do wyżyn świętości życia i Nieba. Spraw, abyśmy mogli się zbawić i dopomóc w zbawieniu wiecznym innym. Amen.

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …

6 dzień nowenny

W szóstym dniu nowenny proszę Świętą Bożą Opatrzność o pomoc i opiekę Bożą świętym duszom czyśćcowym całego Kościoła Świętego. Trójco Święta Jedyny Boże, zechciej dopomóc wszystkim świętym duszom czyśćcowym ze względu na naszą prośbę, na nasze wołanie. My wiemy, że poprzez swoje przewiny, zaciągnęły dług wobec Świętej Bożej Sprawiedliwości. Prosimy ciebie o Wieczny Panie, o zmiłowanie nad tymi duszami i zechciej uwolnić od mąk czyśćcowych, jak najwięcej tych dusz. Spraw, abyśmy i my mogli kiedyś dostąpić Bożego zmiłowania i cieszyć się Twoją Wieczną Miłością. Amen.

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …

7 dzień nowenny

W siódmym dniu nowenny proszę Świętą Bożą Opatrzność o pomoc i opiekę Bożą nad naszymi rodzicami, tymi żywymi, ale i tymi zmarłymi. O Święty Świętych, proszę Twój Święty Boży Majestat o wszelką niezbędną pomoc i obronę oraz opiekę nad moimi (naszymi) rodzicami, tymi żywymi, ale i tymi zmarłymi. Daj tym żyjącym rodzicom wiele radości życia nawet w cierpieniu. Daj siłę i moc, aby nigdy nie upadli dźwigając swój krzyż czasami bywający ponad siły. Zechciej dać im Łaskę Bożej Miłości i zrozumienia, aby zawsze i ochotnie pełnili Wolę Bożą. Ochroń ich przed wrogim i destrukcyjnym działaniem wielu złych duchów. Daj, aby dokończyli swoich ziemskich dni wiernie trwając przy Tobie. Tym zmarłym naszym rodzicom, daj radość oglądania Ciebie w Niebiosach. Daruj im resztę ich kar i uwolnij ich z pęt czyśćcowych. Amen.

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …

8 dzień nowenny

W ósmym dniu nowenny proszę Świętą Bożą Opatrzność o przemożne Boże Łaski i Błogosławieństwo dla naszego rodzeństwa, naszych rodzin oraz osoby nam bliskie. O Przenajświętsza Boża Opatrzności, bardzo proszę Twój Święty Boży Majestat, o pomoc i obronę oraz opiekę, nad moim (naszym) rodzeństwem, nad moimi (naszymi) rodzinami oraz bliskimi mi (nam) osobami. Oddal od nich zgubne dla nich i ich zbawienia, działanie złych nikczemnych duchów. Niech nigdy one nie przebiją zapory Opieki Bożej Opatrzności. Proszę (prosimy) również o dobrą opiekę i Boże Błogosławieństwo materialne. Nie daj im tak wielkiej biedy, aby utracili poprzez nią swoją wiarę. Proszę (prosimy) Twój Święty Boży Majestat o takie natchnienia, aby dobrobyt jaki posiadają, nie stał się ich zgubą. Daj im Najszczodrobliwszy Panie, Łaskę Bożej Szczodrobliwości, aby zawsze i chętnie dzielili się swoimi dobrami z prawdziwie potrzebującymi. Rozmnóż im Święte Dary i Łaski Boże, aby oni mogli pomagać innym i doszli tak do szczęśliwej wieczności w Niebie. Amen.

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …

9 dzień nowenny

W dziewiątym ostatnim dniu nowenny proszę Świętą Bożą Opatrzność o wejrzenie na moje (nasze) osobiste prośby. O Najlepszy z Najlepszych, Opiekunie opiekunów, Panie panów, zechciej wejrzeć na mnie (nas) twojego sługę (twoją służebnicę) i proszę o wysłuchanie mojej (naszej) prośby i wypełnienie jej o ile nie będzie się sprzeciwiała Świętej Woli i Myśli Bożej (tu wymień swoją osobistą prośbę.) Proszę dla siebie ( dla nas ) o niezbędne Łaski Boże, ochronę przed zgubnym działaniem demonów oraz dostateczne, a niezbędne dla mnie (nas) środki do życia i działania. Spraw o Stwórco, abym mógł zawsze realizować Bożą Wolę, Boże Plany na bieżąco. Naucz mnie (nas) dzielić się swoim dobrem duchowym, ale i materialnym. Amen.

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …

Litania do Bożej Opatrzności

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Boża Opatrzności czuwająca nad nami, - bądź uwielbiona, czczona i czuwająca nad nami.
Św. B. Op. czuwająca nad każdym człowiekiem od chwili jego stworzenia. - bądź uwielbiona...
Św. B. Op. obdarzająca ludzkość hojniej niż na to ona zasługuje, - bądź uwielbiona...
Św. B. Op. zapewniająca nas o Swojej Opiece nad nami, - bądź uwielbiona...
Św. B. Op. dbająca o właściwy rozwój naszego ducha, - bądź uwielbiona...
Św. B. Op. dbająca o nasze wszystkie potrzeby materialne, - bądź uwielbiona...
Św. B. Op. obdarzającą nas mądrością Ducha Świętego, - bądź uwielbiona...
Św. B. Op. obdarzającą nas darami Bożymi,-bądź uwielbiona...
Św. B. Op. obdarzającą nas łaską głębokiej wiary,-bądź uwielbiona...
Św. B. Op. obdarzającą nas łaską pokory i czystości, - bądź uwielbiona...
Św. B. Op. obdarzającą nas łaską świętej cierpliwości, - bądź uwielbiona...
Św. B. Op. obdarzającą nas łaską skruchy i żalu, - bądź uwielbiona...
Św. B. Op. obdarzającą nas łaską skruchy i żalu agonalnego, - bądź uwielbiona...
Św. B. Op. obdarzającą nas łaską wytrwałości w dobrym, - bądź uwielbiona...
Św. B. Op. obdarzającą nas łaską wstrzemięźliwości od złego, - bądź uwielbiona...
Św. B. Op. ofiarowująca nam zawsze niezbędne wsparcie, - bądź uwielbiona...
Św. B. Op. działająca przez Patriarchów, - bądź uwielbiona...
Św. B. Op. działająca przez Proroków wszystkich czasów, - bądź uwielbiona...
Św. B. Op. działająca przez Apostołów wszystkich czasów i wieków, - bądź uwielbiona...
Św. B. Op. działająca przez Kościół Święty, - bądź uwielbiona...
Św. B. Op. działająca przez Hierarchię Kościoła Świętego, - bądź uwielbiona...
Św. B. Op. działająca przez Kapłanów Kościoła Świętego, - bądź uwielbiona...
Św. B. Op. działająca przez lud wierny, - bądź uwielbiona...
Św. B. Op. działająca przez wybranych wszystkich czasów i wieków, - bądź uwielbiona...
Św. B. Op. działająca przez dusze, które na to pozwalają, - bądź uwielbiona...
Św. B. Op. działająca we wszystkich czasach i wiekach, - bądź uwielbiona...
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Boża Opatrzności.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam nasze winy, Boża Opatrzności.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami grzesznymi, o Boża Opatrzności.
P. - Panie wysłuchaj modlitwy nasze.
W. –A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Dziesiątek różańca świętego

Tajemnica V Chwalebna „Ukoronowanie Matki Bożej na Królową Nieba i ziemi przez Majestat Trójcy Świętej”
1 Ojcze nasz …
10 Zdrowaś Maryjo …
1 Chwała Ojcu …

Koronka do Bożej Opatrzności

Ojcze nasz …
Zdrowaś Maryjo …
Wierzę w Boga …
3x Chwała Ojcu …

Na dużych paciorkach
Bądź uwielbiona o Boża Opatrzności
teraz i przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Na małych paciorkach
Boża Opatrzności kocham i wielbię Ciebie,
dopomóż i zaradź naszym troskom i potrzebom.

Na zakończenie
Niech będzie uwielbiona, wychwalona i wywyższona Boża Opatrzność
za wszystkie dobro i opiekę jaką nam zapewnia. (3 razy)

Modlitwa na zakończenie nowenny

Wszechmogący Wieczny Panie Nieba i ziemi, dziękujemy Tobie za wszelkie dobro i opiekę, jaką nam darowuje Twoja Święta Boża Opatrzność. Nikt nigdy nie zdoła Tobie o Wieczny Panie podziękować za to, co uniżywszy się do człowieka jemu darowujesz. Zechciej wysłuchać naszych próśb, naszego wołania i ulituj się nad naszą głupotą i bezmyślnością. Umocnij nas wszystkich za których prosimy, niezbędnymi, potrzebnymi do zbawienia i egzystencji Świętymi Łaskami Bożymi. Oddajemy się Tobie na własność, oddając naszą wolną wolę do Twojej Świętej wyłącznej dyspozycji. Dysponuj nami do woli i tak, jaka będzie potrzeba. Amen.

To tyle jeśli chodzi o treść nowenny. Dobrze, że wytrzymałeś Żywy Płomieniu mozół pisania tej nowenny. Nie lękajcie się o słodkie stworzenia, ale działajcie w tym co możecie. Oto umacniam was dzisiaj, specjalnym potrójnym Bożym Błogosławieństwem. Wszystkim modlącym się, słuchającym i czytającym błogosławię w Imię Ojca + i Syna + i Ducha Świętego. + Amen. +++ Ufajcie! Nie lękajcie się!! Kocham was i to bardzo, bardzo, bardzo, mocno!!!