Modlitwa do Bożej Opatrzności

O Panie, wiemy,
że kochasz i strzeżesz
swoich wiernych.
Pomagaj zawsze
Twoim dzieciom przez
Twą świętą Opatrzność.
Chroń i oświecaj Kościół
Twoim Świętym Duchem,
aby wszyscy umieli
rozpoznawać znaki czasu
i Twojej obecności
w naszym życiu.
Składamy Ci dzięki
za wszystkie Twoje dary.
Amen.


Akt oddania się Bożej Opatrzności

Nie wiem wcale, co mnie czeka dzisiaj, o Boże mój!
Tyle tylko wiem, że nic mnie nie spotka,
czego byś Ty wpierw nie przewidział,
nie dopuścił lub nie nakazał od wieków,
to jedno uspokaja mnie w duszy.

Uwielbiam Twoje odwieczne i niedościgłe wyroki,
skłaniam czoło swoje z jak największą pokorą
przed obliczem Twoim,
wielbię dobroć i miłość Twoją ku mnie.

Wszystkiego pragnę,
wszystko przyjmę,
ze wszystkiego złożę Ci ofiarę
i połączę ją z ofiarą Jezusa Chrystusa, Zbawiciela mojego.

Proszę Cię tylko w imię Jego
i przez Jego nieskończone zasługi
o cierpliwość w przykrościach moich
i o zupełne posłuszeństwo woli Twojej we wszystkim.
Amen.


Akt uwielbienia Boga Ojca

Bądź uwielbiony Ojcze Przedwieczny , Stwórco Nieba i ziemi i całego wszechświata.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen
Bądź uwielbiony Ojcze Przedwieczny w Twojej Mądrości i Twojej Potędze.
Chwała Ojcu...
Bądź uwielbiony Ojcze Przedwieczny w Twojej Miłości , Twojej Dobroci i wielkim Miłosierdziu.
Chwała Ojcu...
Bądź uwielbiony Ojcze Przedwieczny w Twoich Aniołach i Twoich Świętych.
Chwała Ojcu...
Bądź uwielbiony Ojcze Przedwieczny we wszystkich istotach żywych , które stworzyłeś.
Chwała Ojcu...
Bądź uwielbiony Ojcze Przedwieczny we wszystkich dziełach Rąk Twoich.
Chwała Ojcu...
Dziękujemy Ci Ojcze Przedwieczny za Twoją Miłość i Miłosierdzie.
Chwała Ojcu...
Dziękujemy Ci Ojcze Przedwieczny że przez Ofiarę Syna Twojego Jezusa i Jego Przenajświętszą
Krew wykupiłeś nas z niewoli grzechu.
Chwała Ojcu...
Dziękujemy Ci Ojcze Przedwieczny za to że dałeś nam Maryję jako Matkę - Współodkupicielkę i
Pośredniczkę wszystkich Łask.
Chwała Ojcu...
Dziękujemy Ci Ojcze Przedwieczny za to, że przez Chrzest i Łaskę Ducha Świętego włączyłeś
nas do Królestwa Twojego jako dzieci Boże.
Chwała Ojcu...

Dopomóż nam dobry i miłosierny Ojcze , abyśmy zawsze byli Tobie wierni i wdzięczni za Twoją
Miłość, abyśmy zawsze pełnili Twoja Wolę , przez Jezusa Chrystusa Syna Twojego i Jego Matkę
Maryję ,Współodkupicielkę i Pośredniczkę Wszystkich Łask. Amen.

Ojcze Przedwieczny Stwórco wszelkiego dobra , niech Cię wielbi wszechświat cały, cała ziemia i
każde stworzenie . Pragniemy aby w Kościele Św. ustanowione było specjalne święto ku Twojej
czci i ku Twojej chwale, w pierwszą niedzielę sierpnia ,jeżeli w dzień powszedni,chciałbym aby
to był zawsze siódmy dzień tego miesiąca , są to słowa Ojca Przedwiecznego wszystkich
Narodów , jednoznacznie potwierdzające potrzebę ustanowienia w/w święta ku Jego czci. Amen

Ojcze nasz..... Zdrowaś ......Chwała Ojcu.......

Akt miłości ku czci Boga Ojca
/mów Mu ciągle,że Go kochasz/

Ojciec Niebieski powiedział: Kto Mi te akty ofiarowuje,kto w dodatku czyni wszystko,by je
rozpowszechniać,będzie Mi w szczególny sposób dzieckiem a Ja mu będę kochającym
Ojcem. Jakże tęsknię za tym,żeby i o Mnie możliwie często i serdecznie myślano .Duch
święty jest mało czczony. Ale Mnie czci się jeszcze mniej. Nabożeństwo do Mnie
wynagradzam w całkiem wybitny sposób. Ofiarujcież Mi często akty miłości, które tak
radują Moje Serce.

Ojcze,kocham Cię serdecznie, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię czule, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię delikatnie, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię jak Twoje dziecko,ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię żarliwie, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię płomiennie, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię niewypowiedzianie, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię bezgranicznie, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię nade wszystko, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię bez miary, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię niewymownie, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię ponad miarę, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię bez końca, ratuj dusze!
Ojcze, wysławiam Cię,kocham Cię, dziękuję Ci,ratuj dusze!
Ojcze, chciałbym Cie kochać, jak Cie kochają wszyscy Aniołowie i Święci,ratuj dusze!
Ojcze, chciałbym Cię kochać, jak kochał Cię na ziemi Święty Józef i jak Cię teraz kocha w
Niebie, ratuj dusze!
Ojcze, chciałbym Cie kochać jak kochała Cię na ziemi Maryja i jak Cię teraz kocha w Niebie, ratuj
dusze!
Ojcze, chciałbym Cie kochać jak Cię kocha Twój Syn i Duch Święty, ratuj dusze!

Módlmy się:

Ojcze, przez Niepokalane serce Maryi, dla ratowania tych wszystkich dusz, które są w
niebezpieczeństwie wiecznego potępienia, ofiaruję Ci ostatnie krople Krwi, które Twój Boski
Syn, ostatkiem sił Swej Miłości wylał, i ofiaruję Ci Je nieskończoną ilość razy. Amen
Niech nas błogosławi Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen
Ze Swoim Ukochanym Dziecięciem,niech nas błogosławi Dziewica Maryja. Amen